[ BACK ]
ポイント一覧
うれしい 100 Point - BIG CHANCE!
70 Point 50 Point
30 Point 10 Point
5 Point 3 Point
オソロシイ -50 Point

ランキング - [ マイナス回数順に表示中 ]
[ ポイント順 ] [ BIG回数順 ] [ マイナス回数順 ] [ 投稿数順 ]
順位 なまえ POINT BIG回数 マイナス回数 投稿数 BIG率 マイナス率
No1 tiyo 3334 9 3 387 0.0233 0.0078
No2 しょうり 816 3 1 52 0.0577 0.0192
No2 リップ 720 2 1 50 0.0400 0.0200
No2 ひろパパ 639 1 1 49 0.0204 0.0204
No2 benicar -29 0 1 8 0.0000 0.1250
No2 gordon -40 0 1 2 0.0000 0.5000
No2 babsabtabkap -50 0 1 1 0.0000 1.0000
No8 まいっち 544 1 0 23 0.0435 0.0000
No8 312 1 0 42 0.0238 0.0000
No8 たつきのママ 145 0 0 37 0.0000 0.0000
No8 mikky 105 1 0 3 0.3333 0.0000
No8 あかねママ 101 1 0 6 0.1667 0.0000
No8 がっくん 100 1 0 1 1.0000 0.0000
No8 nao 100 1 0 2 0.5000 0.0000
No8 Augustus 100 1 0 1 1.0000 0.0000
No8 Greg 80 0 0 3 0.0000 0.0000
No8 Rie 75 0 0 6 0.0000 0.0000
No8 Nick 75 0 0 7 0.0000 0.0000
No8 Kane 70 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 Maria 70 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 tiffanys 60 0 0 7 0.0000 0.0000
No8 ひろっち 55 0 0 14 0.0000 0.0000
No8 pornhub 50 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 Incomeppc 50 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 a 40 0 0 4 0.0000 0.0000
No8 aaa 30 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 pazar3 30 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 Jack 30 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 ひろ 22 0 0 18 0.0000 0.0000
No8 Robert 15 0 0 2 0.0000 0.0000
No8 amiママ 13 0 0 3 0.0000 0.0000
No8 Tom 13 0 0 5 0.0000 0.0000
No8 Liziel 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 Dave 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No8 redtude 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 ティアラ 8 0 0 5 0.0000 0.0000
No8 John 6 0 0 3 0.0000 0.0000
No8 Mike 6 0 0 3 0.0000 0.0000
No8 山田 5 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 sally 5 0 0 2 0.0000 0.0000
No8 BEN 5 0 0 2 0.0000 0.0000
No8 かづ 5 0 0 4 0.0000 0.0000
No8 SizPAPA 5 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 ひろっちまま 5 0 0 2 0.0000 0.0000
No8 Jessica 5 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 ああ 5 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 john 5 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 ceshi 5 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 ふうりん 3 0 0 5 0.0000 0.0000
No8 ryo 3 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 MIKI 3 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 Noel 3 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 Skyler 3 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 Yandex 3 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 Arlen 3 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 Arnoldo 3 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 Harrison 3 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 こぐま 0 0 0 2 0.0000 0.0000
No8 tomozou 0 0 0 2 0.0000 0.0000
No8 yokoma 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 まーく 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 mio 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 POP STAR 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 たえこ 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 ひな 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 tiyo(管理人) 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 SLS 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 William 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 Jason 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 あああ 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 maxxporn 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 あだち 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 mastasia 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 nxnn 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 sofilia 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 Freddy 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No8 Britney 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No8 Tyron 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 Jordan 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 Casey 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No8 babsabtabkapasfsg 0 0 0 1 0.0000 0.0000

PASSWORD

tiyo's room