[ BACK ]
ポイント一覧
うれしい 100 Point - BIG CHANCE!
70 Point 50 Point
30 Point 10 Point
5 Point 3 Point
オソロシイ -50 Point

ランキング - [ ポイント順に表示中 ]
[ ポイント順 ] [ BIG回数順 ] [ マイナス回数順 ] [ 投稿数順 ]
順位 なまえ POINT BIG回数 マイナス回数 投稿数 BIG率 マイナス率
No1 tiyo 3334 9 3 387 0.0233 0.0078
No2 しょうり 816 3 1 52 0.0577 0.0192
No3 リップ 720 2 1 50 0.0400 0.0200
No4 ひろパパ 639 1 1 49 0.0204 0.0204
No5 まいっち 544 1 0 23 0.0435 0.0000
No6 312 1 0 42 0.0238 0.0000
No7 たつきのママ 145 0 0 37 0.0000 0.0000
No8 mikky 105 1 0 3 0.3333 0.0000
No9 あかねママ 101 1 0 6 0.1667 0.0000
No10 nao 100 1 0 2 0.5000 0.0000
No10 がっくん 100 1 0 1 1.0000 0.0000
No10 Augustus 100 1 0 1 1.0000 0.0000
No13 Greg 80 0 0 3 0.0000 0.0000
No14 Nick 75 0 0 7 0.0000 0.0000
No14 Rie 75 0 0 6 0.0000 0.0000
No16 Kane 70 0 0 1 0.0000 0.0000
No16 Maria 70 0 0 1 0.0000 0.0000
No18 tiffanys 60 0 0 7 0.0000 0.0000
No19 ひろっち 55 0 0 14 0.0000 0.0000
No20 pornhub 50 0 0 1 0.0000 0.0000
No20 Incomeppc 50 0 0 1 0.0000 0.0000
No22 a 40 0 0 4 0.0000 0.0000
No23 aaa 30 0 0 1 0.0000 0.0000
No23 pazar3 30 0 0 1 0.0000 0.0000
No23 Jack 30 0 0 1 0.0000 0.0000
No26 ひろ 22 0 0 18 0.0000 0.0000
No27 Robert 15 0 0 2 0.0000 0.0000
No28 Tom 13 0 0 5 0.0000 0.0000
No28 amiママ 13 0 0 3 0.0000 0.0000
No30 Dave 10 0 0 4 0.0000 0.0000
No30 Liziel 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No30 redtude 10 0 0 1 0.0000 0.0000
No33 ティアラ 8 0 0 5 0.0000 0.0000
No34 John 6 0 0 3 0.0000 0.0000
No34 Mike 6 0 0 3 0.0000 0.0000
No36 かづ 5 0 0 4 0.0000 0.0000
No36 sally 5 0 0 2 0.0000 0.0000
No36 BEN 5 0 0 2 0.0000 0.0000
No36 ひろっちまま 5 0 0 2 0.0000 0.0000
No36 山田 5 0 0 1 0.0000 0.0000
No36 SizPAPA 5 0 0 1 0.0000 0.0000
No36 Jessica 5 0 0 1 0.0000 0.0000
No36 ああ 5 0 0 1 0.0000 0.0000
No36 john 5 0 0 1 0.0000 0.0000
No36 ceshi 5 0 0 1 0.0000 0.0000
No46 ふうりん 3 0 0 5 0.0000 0.0000
No46 ryo 3 0 0 1 0.0000 0.0000
No46 MIKI 3 0 0 1 0.0000 0.0000
No46 Noel 3 0 0 1 0.0000 0.0000
No46 Skyler 3 0 0 1 0.0000 0.0000
No46 Yandex 3 0 0 1 0.0000 0.0000
No46 Arlen 3 0 0 1 0.0000 0.0000
No46 Arnoldo 3 0 0 1 0.0000 0.0000
No46 Harrison 3 0 0 1 0.0000 0.0000
No55 Freddy 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No55 Britney 0 0 0 3 0.0000 0.0000
No55 こぐま 0 0 0 2 0.0000 0.0000
No55 tomozou 0 0 0 2 0.0000 0.0000
No55 yokoma 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No55 まーく 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No55 mio 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No55 POP STAR 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No55 たえこ 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No55 ひな 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No55 tiyo(管理人) 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No55 SLS 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No55 William 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No55 Jason 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No55 あああ 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No55 maxxporn 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No55 あだち 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No55 mastasia 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No55 nxnn 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No55 sofilia 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No55 Tyron 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No55 Jordan 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No55 Casey 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No55 babsabtabkapasfsg 0 0 0 1 0.0000 0.0000
No79 benicar -29 0 1 8 0.0000 0.1250
No80 gordon -40 0 1 2 0.0000 0.5000
No81 babsabtabkap -50 0 1 1 0.0000 1.0000

PASSWORD

tiyo's room